Uniek evenement

Welkom op de website van de Europese tentoonstelling voor Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen van 1 – 3 december 2017

U valt op deze website van de ene verbazing in de andere. Nooit gedacht dat er zoveel Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen zouden zijn. Nooit gedacht dat er zoveel boeiende verhalen aan verbonden zouden zijn.
En wat u hier leest is maar een eerste kennismaking. Het smaakt vast naar meer. Dat meer kunt u vinden op de websites van de rasverenigingen.

Dat meer kunt u ook vinden op de websites van de overkoepelende kleindier-organisatie KLN en de NHC.
Dat meer vindt u zeker als u de EUROPASHOW VOOR NEDERLANDSE HOENDERRASSEN bezoekt!
U kunt natuurlijk ook alvast contact opnemen met de secretarissen van de rasverenigingen.
De informatie hierover treft u aan bij de rassen. Wij nodigen u uit vooraf rond te snuffelen op de websites van uw keuze.

De Europese tentoonstelling voor Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen

Deze bijzondere tentoonstelling vindt plaats in Hangar 11 op het voormalige vliegveld Twente.

Het adres is: Vliegveldweg 345, 7524 PJ Enschede, Nederland

Deze bijzondere tentoonstelling van nationaal levend erfgoed valt onder de regels van de Europese Entente. De Europese Entente is de overkoepelende organisatie van dertig landelijke kleindier-organisaties.

Er worden liefhebbers van Nederlandse hoenderrassen met hun dieren uit veel landen van Europa verwacht. Dat maakt de tentoonstelling extra speciaal.

ONETO is de kleindiertentoonstelling die de show organiseert. Kijkt u dus ook op: www.oneto.nl.

Drents hoen

Drents hoen

Al in de Middeleeuwen worden er patrijskleurige hoenders op het schilderdoek vastgelegd. Het zijn vast de voorouders van het Drents Hoen.

Friese hoen

Al eeuwen geleden werden er Friese Hoenders gehouden. Er is een zeventiende-eeuws schilderij bekend van de Friese kunstenaar Lambert Jacops waarop hij de Bijbelse figuren Abraham en Sara met in hun nabijheid gepelde Friese Hoenders afbeeld.

Friese hoen

Groninger meeuw

Groninger meeuw

Dit gepelde ras met de donkerbruine ogen is wat forser dan bijvoorbeeld de Assendelfter en het Friese Hoen. De pellen van de zilver-, citroen- of goudkleurige dieren bestaan uit blokvormige paarsgewijze voorkomende zwarte vlekken op de veren.

Eikenburger kriel

Eikenburg is een wijk in Eindhoven. De heer Verhagen uit Eindhoven kwam ongeveer halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw met zijn ras dat ontstond uit zilver Sebrights.

Eikenburger kriel

Sabelpoot kriel

Sabelpoot kriel

Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat er bij dit ras sprake is van Aziatische invloeden. Deskundigen gaan ervanuit dat dit ras zich in lange tijd ontwikkeld heeft uit de Chabo die vanouds uit Azië komt.

Kraaikop

Al in onze Gouden Eeuw komen er bij de elite van ons land kippen voor met kenmerken zoals we die bij de vrij forse Kraaikoppen zien. Voor negentienhonderd waren er veel namen voor dit ras in gebruik:  Denk bijvoorbeeld aan: Elephantenhuhn, Bredahuhn, Toornkip, Brilneus en Schulpneus.

Kraaikop

Nederlandse Uilebaard

Nederlandse Uilebaard en Uilebaard kriel

Dit ras ontwikkelde zich uit de kuifhoenders die aan het einde van de Middeleeuwen door zeelieden van hun reizen werden meegenomen.

Brabanter

De verre voorouders van de Brabanters  zijn de kuifhoenders die voor de rijken van onze zestiende- en zeventiende-eeuwse maatschappij werden meegenomen.

Brabanter

Hollandse kuifhoen

Hollandse kuifhoen

In oude geschriften is te lezen dat dit opvallende ras al aan het einde van de Middeleeuwen in ons land voorkomt. Het is letterlijk een kip van adel. Op oude schilderijen en prenten uit de zeventiende eeuw staan ze meermalen afgebeeld.

Baardkuifhoen

Ongeveer rond zestienhonderd kwam dit ras al voor. Ook dit ras stamt af van de luxe kuifhoenders die door de handelaren vanuit Oost-Europa naar ons land werden meegenomen

Baardkuifhoen

Hollandse hoen

Hollandse hoen

IOmstreeks 1850 waren heel wat namen voor dit ras in de omloop. Een paar voorbeelden: Pencilled Dutch, Dutch Every Day Layers,  Hamburghs, Creole, Pheasants.

Assendelfter

In het veengebied bij Zaanstad stond de wieg van dit ras. Deskundigen gaan ervanuit dat het ras verwant is aan het Friese Hoen

Assendelfter

Lakenvelder

Lakenvelder

Bij meerdere diersoorten komt het opvallende tekeningspatroon van dit ras voor.
Melchior ‘d Hondecoeter schilderde in de tweede helft van de zeventiende eeuw al een hoen dat aan een Lakenvelder sterk doet denken.

Barnevelder

In Barneveld had men in de tweede helft van de negentiende eeuw ervaren dat donkerbruine eieren meer geld in het laatje brachten. In die periode hield de elite van de samenleving kippen die afkomstig waren uit Azië en donkerbruine eieren legden.

Barnevelder

Welsumer

Welsumer

Dit ras ontstond langs de IJssel in de streek rond Welsum, Epe, Olst en Wijhe. De boeren in die streek legden zich toe op het fokken van kippen die donkerbruine eieren legden en zowel gehouden konden worden voor de eiproductie als het vlees.

Twents Hoen

Het ras is in Twente en het aangrenzende Duitse gebied Bentheim ontstaan. Aanvankelijk werden ze kraaikoppen – in Duitsland heet het ras nog steeds Kraienköppe – en in de twentse streektaal ook wel ‘Biethoonder’ genoemd

Twents Hoen

Noord Hollands Hoen

Noord Hollands Hoen

Tot enkele decennia geleden sprak men over Noord-Hollandse Blauwe. Officieel noemen we het ras nu Noord-Holland Hoen. Het is een echt vleeshoen.

Chaams Hoen

Het Chaamse Hoen kent tot ongeveer 1900 een rijk verleden als kapoen. Ze werden ooit genuttigd door leden van ons koningshuis. Toch heeft het jaren geduurd voor het zich een plaats verwierf tussen de Nederlandse hoenderrassen

Chaams Hoen

Hollandse Kriel

Hollandse Kriel

De Hollandse Kriel wordt gezien als een in de loop van de tijd verdwergde vorm van de oude Nederlandse landhoenrassen. Genetisch onderzoek heeft dit een aantal jaren geleden ook bevestigd.

Schijndelaar

Dierenarts R. Kaasenbrood hield jaren geleden een lezing over erfelijkheidsleer bij een plaatselijke kleindiervereniging. Hij hield er een bierviltje met een plan voor de creatie van de Schijndelaar aan over.

Schijndelaar

Garvo logo

Garvo

voer naar mijn hart

‘Voer naar mijn hart’ geeft antwoord op de groeiende vraag naar verantwoord voer voor alle dieren. Steeds meer mensen gaan bewust met gezondheid om. Dat past bij ons doel om voor elk dier voer te leveren, dat afgestemd is op hun behoeften en daarmee bijdraagt aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Met ‘voer naar mijn hart’ genieten dieren en hun baasjes meer van elkaar en van het leven.

 
logo eric fischer

Grafisch

Ik bied een jarenlange ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen van drukwerk, van huisstijl tot flyer, brochure of uitgebreid boekwerk. Neem contact op en ik laat weten wat ik voor u kan betekenen…

Online

Ik maak voor je een eigen plek om je foto’s te plaatsen, een blog over je hobby, of een website om je bedrijf te presenteren, beginnend met een standaard site bestaande uit een homepage, een over-mij pagina en een contactpagina.
Uit te breiden met modules als gallery’s, een shop etcetera…

Het duurt nog maar even...

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)