Bijzondere hobby

EEN BIJZONDERE HOBBY

De meeste liefhebbers in deze hobby houden hun dieren in een hok bij hun huis. Zij zijn de deelnemers aan de Europashow voor Nederlandse Hoenderrassen.
Zij zenden een selectie van hun dieren naar deze show. Ze hebben met de groots mogelijke zorg hun dieren van kuiken tot volwassen dier laten opgroeien. Dat hoort bij hun hobby.
Ze vergelijken hun opgroeiende dieren voortdurend met de kenmerken die hun rasdieren behoren te hebben. De dieren die hier, naar hun mening, het meeste aan voldoen gaan naar de show.
Daar worden ze door deskundige keurmeesters beoordeeld. Er worden zelfs beoordelingsformulieren bij ingevuld.

Uiteindelijk worden er winnaars aangewezen. De winnaars zijn de dieren die het meest voldoen aan de raskenmerken. Zo kan iedereen de kwaliteit van zijn/haar dieren vergelijken met de kwaliteit van de dieren van anderen.
Voor liefhebbers uit andere landen is dat extra speciaal. Dat begrijpt u. Voor Nederlandse liefhebbers is de vergelijking met dieren uit het buitenland ook erg interessant.