Website:
www.chaamshoen.nl.
Secretaris rasvereniging:
rombouts.j@telfort.nl.
Jaar van oprichting: 2001
Aantal leden: 350
Boek:  1e druk 2018
Brochure:
Artikel: Chaams Hoen – Boerenvee
Artikel: Chaams Hoen – Aviculture
Eigewicht: 60 gr.
Eieren/jr: 150 – 180
Gewicht: 2.750 -3.250 | 2.250 – 2.750 gr.
Kleurslagen: Zilverzwartgeband, Goudzwartgeband
Geluid: Chaams Hoen

Chaams Hoen

Het Chaamse Hoen kent tot ongeveer 1900 een rijk verleden als kapoen. Ze werden ooit genuttigd door leden van ons koningshuis. Toch heeft het jaren geduurd voor het zich een plaats verwierf tussen de Nederlandse hoenderrassen.
Wellicht heeft dat juist te maken met het feit dat het ras in de bloeiende pluimveehouderij in westelijk Brabant voor 1900 werd gehouden als specifiek nuthoen. Er werden daar duizenden ‘Bredase kapoenen ‘ gehouden.
Inmiddels wordt het ras in de omgeving van Chaam vooral om het behoud van streekeigen levend cultuurgoed gehouden.
De pelling van dit ras is geband. Men streeft er hierbij naar om de pelling als banden dwars over de veren te laten lopen.
De Chaamse Kriel bestaat niet.