Website:
www.drentsehoenclub.nl
Secretaris rasvereniging:
info@drentsehoenclub.nl
Jaar van oprichting: 1965
Aantal leden: 130
Boek: Drentse Hoenders en Drentse Krielen
( € 25,-)
Brochure: –
Eigewicht: 45 – 55 gr.
Eieren/jr: 120
Gewicht: 
Groot: haan 1,8 kg; hen1,4 kg;  
Kriel: haan 800 gr; hen 700 gr.
Kleurslagen Groot: 18
Kleurslagen Dwerg: 18
Geluid:

Drents hoen

Al in de Middeleeuwen worden er patrijskleurige hoenders op het schilderdoek vastgelegd. Het zijn de voorouders van het Drentse Hoen. De heer Houwink, groothandelaar in koloniale waren te Meppel, trok aan het einde van de negentiende eeuw door Noord-Nederland voor zijn werk. Hij trof er in iedere streek van Drenthe weer een andere kleurslag aan, van het ras. Ook zag hij staartloze dieren wij noemen die bolstaarten. Af en toe zien we ze nog op tentoonstellingen.
Houwink zag ook Drentse Hoenders met korte poten wij noemen die kruipers. Die zien we helaas niet meer.
Bijzonder zijn de gezoomd patrijskleurigen. Het Drentse Hoen is de meest eenvoudige kip zonder versierselen. Het is een typisch Noord West-Europees ras. In de ons omliggende landen komen vergelijkbare rassen voor zoals in Duitsland en Denemarken.

Drents hoenkriel

De heer R.W. de Boer komt in 1960 met gezoomd goudpatrijs Drentse krielen naar tentoonstellingen. Hij oogst grote waardering. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij gebruikte boerenkrielen, patrijs Hollandse Krielen en Friese krielen. De heer S. Oosterhoff creëert daarna de gezoomd zilver patrijs variant. In 1965 komt hij ermee voor het eerst op keuringen dat tevens het oprichtingsjaar van de rasvereniging is.

Drents Hoen