Fokkersavond

Op zaterdag 2 december wordt een speciale fokkersavond georganiseerd. Alle leden, besturen en keurmeesters verbonden aan de speciaalclubs en haar buitenlandse zusterverenigingen worden uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

De Feestavond wordt gehouden in Shelter B527 op het terrein van het vliegveld. Ruime parkeergelegenheid is hierbij aanwezig.

De kosten voor het diner zijn € 27,50. Dit bedrag dient gelijktijdig met de inschrijving te worden betaald.

Consumpties voor en na het diner vallen buiten dit bedrag en dienen zelf betaald te worden. Hiervoor zijn munten beschikbaar.