Website:
www.friesehoenderclub.nl
Secretaris rasvereniging:
secretaris@friesehoenderclub.nl.
Jaar van oprichting:–
Aantal leden: —
Boek:  —
Brochure: —
Eigewicht: — gr.
Eieren/jr: 180
Gewicht: 1800 | 1500 gr.
Kleurslagen Groot:
Kleurslagen Dwerg:
Geluid:

Friese hoen

Al eeuwen geleden werden er Friese Hoenders gehouden. Er is een zeventiende-eeuws schilderij bekend van de Friese kunstenaar Lambert Jacops waarop hij de Bijbelse figuren Abraham en Sara met in hun nabijheid gepelde Friese Hoenders afbeeld.
In de tijd dat men nog in natuurmachten gelooft wordt in Friesland geschreven: “De heksen zeilen in eierdoppen naar Oost-Indië toe. Als u bang voor hen bent, gooi uw eierdoppen dan in het water”.
Er komen bij dit ras allerlei varianten in de kleur van de pelling voor. Er zijn ook anderskleurige Friese Hoenders. Aan beide zijden van de veerschacht liggen paarsgewijs, los van de veerrand, anders gekleurde vlekjes in de vorm van tarwekorrels. Bij de haan heeft de staart gezoomde veren; dat wil zeggen iedere veer heeft een anderskleurige rand.

Friese hoenkriel

Zilverpel Friese Hoenders en witte Hollandse Krielen vormen de basis van dit ras. Maar.. Er wordt ook geschreven dat het Engelse ras Sebright er een rol in speelde. Omstreeks 1930 worden ze voor het eerst op tentoonstellingen gezien.