Inzenden

INTERNATIONAAL

De Europese Entente en de organisatie gaan er vanzelfsprekend vanuit dat de speciaalclubs actief promotie maken voor deelname van buitenlandse liefhebbers.
Er zijn nu al clubs die op dit punt ondernemend bezig zijn. De Duitse Barnevelderclub organiseert tijdens ONETO een Sonderschau.