Keuring

DE VOORBEREIDING VAN HET KEUREN

De hoenderkeurmeesters die vallen onder de Europese Entente worden uitgenodigd om in september 2017 in ons land samen te komen om zich te verdiepen in de Nederlandse hoenderrassen.
Voorafgaand aan de keuring op de gezamenlijke rasgebonden Europashow tijdens ONETO 2017 is er ’s avonds voor hen een terugkombijeenkomst.
Keurmeester Klaas van der Hoek is hiervan de coördinator.

KEUREN OP EEN RASGEBONDEN EUROPESE TENTOONSTELLING

Het Europese keursysteem geldt. De beoordelingskaart is opgebouwd uit drie onderdelen: pluspunten, wensen en fouten.
Het volgende punten systeem wordt gebruikt tijdens een Europashow: U 97-100 punten, F 96-96,5 punten, ZG 94-95,5 punten, G 92-93,5 punten, V 90-91,5 punten.
Er worden door de Europese Entente EE-medailles beschikbaar gesteld.
Bij minimaal 20 dieren per ras komt er een Europees kampioen.
Bij minimaal 20 dieren per kleurslag wordt er ook een Europees kampioen aangewezen.
Bij 33 dieren of meer wordt er een mannelijk dier en een vrouwelijk dier Europees kampioen.

Een Europees kampioen moet minimaal 94 punten hebben.
Europese kampioenen krijgen een Oorkonde met daarop minimaal ONETO, ras en plaats.
Bij zeldzame rassen geldt een vermindering van voorwaarden voor de prijzen.