Keurkaart naar Europees model met ruimte voor de Nederlandse manier van keuren

 

Puntentoekenning Rasgebondenshow Europese Entente

U  97 punten
In het vak POSITIEVE KENMERKEN staat: naar de stand van het ras UITMUNTEND. De voorzitter van de hoofdereprijzenjury ondertekent ook.

F  96 punten
In het vak WENSEN staat de kleine mogelijke kleine wensen die geen betrekking hebben op de typische raskenmerken.
Voorbeeld: beenkleur kan iets intensiever. Als in dit vak een opmerking staat betreffende een typisch raskenmerk is het predicaat F niet mogelijk.

ZG  95 punten, 94 punten, 93 punten
In het vak FOUTEN mag niets vermeld staan. In het vak WENSEN kunnen wel een of meer onderdelen genoemd zijn. Wensen worden niet allemaal even zwaar aangerekend.

G  92 punten, 91 punten
In het vak FOUTEN staat/staan een of meer fouten vermeld. In het vak FOUTEN kan/kunnen een of meer onderdelen genoemd worden. Fouten worden niet allemaal even zwaar aangerekend. In alle vakken moet iets vermeld zijn.

V  90 punten
In het vak FOUTEN staat minimaal een ernstige fout vermeld, zonder dat er sprake is van een uitsluitingsfout. Het totaalbeeld van het dier laat wel voldoende raskenmerken zien. In alle vakken moet iets vermeld zijn.

O  0 punten
In het vak FOUTEN staat een uitsluitingsfout of het dier heeft te weinig typische raskenmerken.

DIS 0 punten
In het vak FOUTEN staat bijvoorbeeld: ongeoorloofde handelingen, fraude, ouder dan 6 jaar, ongeoorloofde merktekens. (vleugelmerken zijn op Europashows toegestaan). De voorzitter van de hoofdereprijzenjury ondertekent de kaart onder vermelding van de datum.