Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)

Bijna 10.000 hobbymatige kleindierhouders sinds januari 2009 verenigd in één grote nieuwe bond; Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).

Sinds januari van dit jaar zijn de 40 jarige “Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders” (NHDB) en 110 jaar oude “Nederlandse Konijnen, Cavia en Knagerliefhebbers bond” (NKB) gefuseerd. De gefuseerde bond heet Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). KLN heeft als doel de instandhouding en verspreiding te bewerkstelligen van soorten en/of rassen van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en aanverwante pels- dieren en van soorten en/of rassen hoenders, dwerg- hoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland. Dierenwelzijn is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Het houden van kleindieren is als hobby spring- levend. De bond vertegenwoordigt een kleine 10.000 kleindierliefhebbers. Door het werken aan duurzaam behoud van verschillende rassen en soorten is er bij de leden een grote vakkennis aanwezig. KLN wil deze kennis op professionele wijze vastleggen en beschikbaar stellen voor iedereen. Naast het opzetten van een digitaal kenniscentrum wil KLN educatie en voorlichting gaan verzorgen juist vanwege deze grote kennis en expertise op het gebied van kleindierenhouderij.

Ook in stedelijke gebieden kun je dieren houden als het maar goed gebeurt. Dat vraagt toch weer net een iets andere voorlichting dan voor het platteland. Naast het rijk geïllustreerde maandblad “Kleindier Magazine” trekt er een KLN-PR stand door het gehele land. Met name op kleindiertentoonstellingen en tuinbeurzen zal deze stand de klein- dierliefhebberij promoten.

De kleindier liefhebberij heeft meer en meer te maken met allerlei beperkende overheids- maatregelen. Door angst voor en dreiging van grootschalige ziekte uitbraken komt er meer en meer beknellende en oneigenlijke regelgeving af op de hobbydierhouders. KLN vertegenwoordigt zo’n grote groep hobbydierhouders dat zij voor alle kleindierliefhebbers als belangenvertegenwoordiger kan optreden.