Uitgave boeken Luuk Hans.

Luuk Hans onderscheidde zich door zijn passie voor nationaal levend cultureel erfgoed. Als kind viel hij tijdens een bezoek aan een tentoonstelling als een blok voor Hollandse Kuifhoenders. De schoonheid ervan overrompelde hem. Dat gevoel is nooit over gegaan. Zijn liefhebberij ervoor is zelfs bijzonder verdiept toen hij de geschiedenis van de kuifhoenders beter leerde kennen.

Luuk werkte als directeur bij de RABO Bank. Hij schreef onder andere een prachtig boek over deze kuifhoenders met de titel GEKUIFD. Bij leven bepaalde hij dat het restant van deze uitgave beschikbaar gesteld zou worden aan de rasgebonden Europese show voor Nederlandse hoender- en dwerghoenderrassen bij ONETO in 2017.
Daar worden veel liefhebbers van Nederlandse hoenderrassen uit binnen- en buitenland verwacht.

Iedere keurmeester mag er naar eigen keuze vijf keer GEKUIFD toekennen aan inzendingen die niet in de prijzen vallen, maar opvallen door bijvoorbeeld vertegenwoordiger van erfgoed te zijn , zeldzaamheid, bijzondere fokprestatie,  het verdienen van een blijk van waardering.