De Nederlandse Hoender Club (NHC)

De Nederlandse Hoender Club is het podium waar het idee werd geopperd om samen met de rasverenigingen een gezamenlijke Europashow te houden. Tijdens een overleg met de rasverenigingen kwam het aan de orde. Waar samenwerking meerwaarde heeft wil de NHC actief zijn.

De Nederlandse Hoender Club (NHC) is een vereniging, die in 1900 is opgericht om de oorspronkelijke Nederlandse hoenderrassen te beschrijven en te erkennen en ze zodoende te behoeden voor de teloorgang door de opkomst van de buitenlandse bedrijfspluimveerassen.

Missie:De Nederlandse Hoenderclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de hoender- en dwerghoenderrassen met een Nederlandse oorsprong door een veelzijdig aanbod aan activiteiten met instandhouding en voldoende draagkracht als resultaat.

Informatie

Website: www.nederlandsehoenderclub.eu
Secretaris: nhc110@kpnmail.nl.