Postzegels Nederlandse Hoenderrassen

In voorloop op de eerste Europese tentoonstelling van de Nederlandse Hoender en Dwerghoenderrassen, is op 2 januari 2017 een nieuwe serie postzegels verschenen van PostNL.

Op het postzegelvel Nederlandse kippenrassen staan tekeningen en foto’s van tien Nederlandse kippenrassen: het Twents hoen, de Lakenvelder, het Hollands kuifhoen, de Kraaikop, de Nederlandse uilebaard, het Noord-Hollands hoen, de Hollandse kriel, het Fries hoen, de Barnevelder en de Welsumer.

Elke kip is afgebeeld in een karakteristieke houding, met de kop gekeerd naar de kip op de postzegel ertegenover. De achtergrond bestaat uit een detailfoto van het verendek van het desbetreffende kippenras (de kleurslag) met daarnaast een foto van een veertje van de kip.