Website:
www.twentsehoenders.nl
Secretaris rasvereniging:
secretaris@twentsehoenders.nl.
Raserkenning 1924, ontstaan rond 1875, sinds 1884 op shows aanwezig. Krielen in 1948 erkend.
Jaar van oprichting: 1985
Aantal leden: 40
Boek:  Twentse Hoenders – Wim Molenveld 1e druk 2014
Brochure:
Eigewicht: 58 | 45gr.
Eieren/jr: 180
Gewicht:
Kleurslagen: Patrijs, Zilverpatrijs, Blauwpatrijs, Blauwzilverpatrijs, Geelpatrijs en Witpatrijs, de Twentse Hoenkrielen zijn daarnaast erkend in de kleurenslagen Koekoekpatrijs en Koekoekzilverpatrijs.
Geluid:

Twents Hoen

Het ras is in Twente en het aangrenzende Duitse gebied Bentheim ontstaan. Aanvankelijk werden ze kraaikoppen – in Duitsland heet het ras nog steeds Kraienköppe – en in de twentse streektaal ook wel ‘Biethoonder’ genoemd; denk aan bijthoenders. De hanen waren geliefd bij de textielarbeiders als inzet bij hanengevechten.
In het type van het sierlijke meer dan honderd jaar oude Twentse Hoen zien kenners kenmerken van landhoenders en vechthoenders. Men gaat ervanuit dat er ooit Maleiers zijn ingekruist.
De verschijningsvorm, de walnootkam, de gele poten en de rode oorlellen wijzen hier bijvoorbeeld op.
Aanvankelijk spreekt men van Twentse Grijze. Dit wijst op de kleur zilverpatrijs dat het Twents hoen te danken heeft aan de zilverpatrijskleurige leghorns die werden ingekruist om de leg te verbeteren nadat het houden van hanengevechten verboden werd.

Twents Hoenkriel

De zilverpatrijs Twents Hoenkriel is gevormd door het Twentse Hoen en de Maleierkriel. De heer Siemerink kwam er in 1940 mee.

Over de grens

Duitsland: Sonderverein de Züchter der Kraienköppe und Zwei-Kraienköppe  www.kraienkoeppe.de
Engeland: