Vervoerslijnen

DIERENVERVOER

Voor deze Europashow heeft het bestuur een aantal personen bereid gevonden de dieren collectief te vervoeren.
Met de vervoerders zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De inzender die zijn dieren collectief wenst te laten vervoeren, neemt contact op met de contactpersoon/ vervoeder in zijn omgeving.
• De inzender geeft op het inschrijfformulier aan op welk adres hij zijn dieren brengt. • De contactpersoon/vervoerder zorgt voor de verzending van de dieren.
• Indien de inzender zijn dieren, die met de vervoeder zijn meegegeven, zelf mee terug neemt, dient hij dit op het inschrijfformulier te vermelden.
• De inzender betaalt per dier € 1,50. Het totaalbedrag wordt op het inschrijfformulier vermeld en met het inschrijfgeld voldaan.
• Als op een vervoersadres te weinig dieren worden aangeboden, zal in overleg met de inzender een oplossing worden gezocht. De betreffende vervoerslijn komt in dat geval te vervallen.
• Alleen personen die in dit vraagprogramma als vervoerder vermeldt staan kunnen voor een vervoersvergoeding in aanmerking komen.
• De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of schade aan de te vervoeren dieren.

Groningen  

S.U. Blik, Esborgstraat 46, 7679 BV Scheemda  0597-593026

Friesland

E.W. Zwama, Eesterweg 46, 9863 TC Doezum  0594-613137

Drenthe/Kop van Overijssel  

H. Houpst, Hardenbergerweg 71 b, 7731 HC Omme   0529-452416

Gelderland  

H. Gerritsen, Bruggenweg 10, 7004 JH Doetinchem   0315-237871 Na 18.00 uur evt. contact opnemen.

Noord Holland  

S. Bindt, Zuideinde 175,1511 GD Oostzaan  075-6843928

Zuid Holland

A.W. Glas, Kalmoesstraat 13, 2165 XJ Lisserbroek  0252-413222

Noord Brabant

E. Burgers, Jozefstraat 20,5721 GM Asten  0493-695870 / 06-40382064

Limburg, Grensstreek met België

R.S. Gatti, St. Jorisstraat 3, 3902 Lommel België  06-46551177